Charakter usług rehabilitacyjnych udzielanych dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym

Tło
Porażenie mózgowe (CP) jest poważnym zaburzeniem neurorozwojowym, które pojawia się w dzieciństwie i wymaga szeregu terapii przez całe życie. Celem tego badania było zbadanie charakteru zabiegów rehabilitacyjnych stosowanych u dzieci z MPD i ustalenie, czy nastąpiły jakieś zmiany we wzorcach w czasie.

Metody
W latach 2003-2013 analizowano charakter leczenia rehabilitacyjnego dzieci z rozpoznaniem MPD. Ponadto przeanalizowano dane medyczne dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych w okresie 10 lat (od urodzenia do 9 roku życia) dla dzieci urodzonych w 2004 roku z rozpoznaniem MPD. Ponadto przeanalizowaliśmy, czy istnieje różnica w kosztach wydatków medycznych w zależności od dochodów rodziny. Wszystkie badania oparto na danych z koreańskiej krajowej bazy danych dotyczących zdrowia.

Wyniki
Stwierdzono, że w ostatnich latach rehabilitację i leczenie spastyczności dzieci z MPD rozpoczęto w młodszym wieku niż w przeszłości. Wśród dzieci z MPD urodzonych w 2004 roku 28,6% miało fizjoterapię, a 25,4% terapię zajęciową w trybie stacjonarnym; 81,3% miało fizjoterapię, a 62,2% terapię zajęciową w warunkach ambulatoryjnych. Dodatkowo 22,2% dzieci przynajmniej raz otrzymało wstrzyknięcie toksyny botulinowej. Liczba dzieci poddanych rehabilitacji i wstrzyknięciu toksyny botulinowej była najwyższa odpowiednio w wieku 1–5 lat i 6–7 lat. Na wydatki na terapię rehabilitacyjną nie miał wpływu poziom ekonomiczny rodziny.

Wniosek
W badaniu tym zbadano charakter usług rehabilitacyjnych udzielanych dzieciom z MPD. Niedawno leczenie dzieci z MPD zaczęło być wykonywane wcześniej niż w przeszłości. Dodatkowo potwierdzono, że charakter leczenia rehabilitacyjnego dzieci z MPD zmieniał się wraz z wiekiem. Na podstawie tych wyników może zaistnieć potrzeba lepszego zorganizowania usług i polityki zdrowotnej, aby zwiększyć korzyści dla dzieci z MPD.